Motocykly skupina "A"

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
 • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Rozsah výcviku:

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky.

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy                                                                   

 

Motocykly skupina "A2"

 

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:
 

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z 
  motocyklu s více než dvojnásobným  výkonem, 
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 18 let zdravotní způsobilost odborná způsobilost obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

 • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1: 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky. 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

   

Praxe

 • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky: 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.