Traktory skupina "T"

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných. 
 2. K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.
 3. Jedná se o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg (jinak k jejich řízení postačuje řidičské oprávnění     skupiny B).

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 17 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 10 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické příprav
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 21 hodin: výcvik v řízení vozidla 
 • 8 hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy